พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเรื่อง ๑๗ จังหวัดนำร่องการเปิดรับการท่องเที่ยว

                    เมื่อศุกร์วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเรื่อง ๑๗ จังหวัดนำร่องการเปิดรับการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย