พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) และ ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19

                   เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม
ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) และ ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย