พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นายเดวิด  เดลี (David Daly) เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

                เมื่อวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นายเดวิด  เดลี (David Daly) เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการด้านความมั่นคง ในประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีด้านความมั่นคงไทย – สหภาพยุโรป ยุทธศาสตร์ความร่วมมือของสหภาพยุโรปในอินโด – แปซิฟิก (EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific) สถานการณ์ในเมียนมาและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม บทบาทสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในการบริหารสถานการณ์โควิด – 19 ตลอดจนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องรับรองสิทธิ เศวตศิลา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย