พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นายอลัน แมคคินนอน (H.E. Mr.Allan McKinnon) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

                เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นายอลัน แมคคินนอน (H.E. Mr.Allan McKinnon) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศออสเตรเลีย ณ ห้องรับรองสิทธิ เศวตศิลา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย