พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ (Mr. Joesph Anthony Cotter) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

                เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ (Mr. Joesph Anthony Cotter) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศไอร์แลนด์ ณ ห้องรับรองสิทธิ เศวตศิลา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย