พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นางสุจิตรา ดูไร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่และหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นางสุจิตรา ดูไร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่และหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย ณ ห้องรับรองสิทธิ เศวตสิลา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย