พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมงานลอยกระทงพร้อมคณะรัฐมนตรี ในงานลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔

                   เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมงานลอยกระทงพร้อมคณะรัฐมนตรี ในงานลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ คลองผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย