พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมหารือและมอบนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาฯ

                    เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐-๑๘.๒๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดินทางไปราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือและมอบนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า จังหวัดปัตตานี และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา โดยมี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ พลตำรวจโทนันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๙
นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะฯ ให้การต้อนรับและร่วมหารือ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย