พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.)

                   เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นายคฑาวุธ ทองไทย (อาจารย์ไข่ มาลีฮวนน่า) นายอนันต์ สุวรรณปาน ผู้บริหารโรงเหล้าแสงจันทร์ และคณะตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ขอเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ก่อนเปิดให้บริการ และแนวทางปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ถึง พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรองสิทธิ เศวตสิลา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย