พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมคณะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ (H.E. Ms. Orna  Sagiv)

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมคณะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ (H.E. Ms. Orna  Sagiv) เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอิสราเอล ในทุกด้านโดยเฉพาะการค้า แรงงาน เทคโนโลยี และความมั่นคง ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย