พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมคณะรัฐมนตรี ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ณ ท่าอากาศยานจังหวัดกระบี่

                   เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๔๕ น. พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมคณะรัฐมนตรี ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ณ ท่าอากาศยานจังหวัดกระบี่ และเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดกระบี่ โดยมีกำหนดการตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองหรูด (คลองน้ำใส) และอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา และประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ จังหวัดกระบี่

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย