พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

        เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย