พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมส่วนราชการด้านการข่าวและความมั่นคง

        เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมส่วนราชการด้านการข่าวและความมั่นคง ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย