พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นาย Michael Heath อุปทูตรักษาการชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ

        เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นาย Michael Heath อุปทูตรักษาการชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองสิทธิ เศวตสิลา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย