พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมการบันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อร่วมการบันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕)

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย