พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับนายมานูเอล เบสเลอร์ (Mr.Manuel Bessler) เอกอัครราชทูตและผู้แทนรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิสด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นายมานูเอล เบสเลอร์ (Mr.Manuel Bessler) เอกอัครราชทูตและผู้แทนรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิสด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังเมียนมา และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรับรองสิทธิ เศวตศิลา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย