พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล

                    เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมทั้งพบปะกำลังพล ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย