พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการเปิดประเทศต่อภาคเอกชน

                    เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 0๙๓๐ – ๑๒๐๐ น. พลเอกสุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการเปิดประเทศต่อภาคเอกชน ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย