พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ต้อนรับการเข้าพบเพื่อหารือของนายเดเร็ก โชเลต์ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

                    เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 14.30 น. พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ต้อนรับการเข้าพบเพื่อหารือของนายเดเร็ก
โชเลต์ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ นายคิน มอย หัวหน้าคณะรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิก พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคมนี้ เพื่อหารือเชิงยุทธศาสตร์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลไทยและผู้นำภาคประชาสังคม ที่ปรึกษาโชเลต์ได้เข้าพบพลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้องรับรองสิทธิ เศวตศิลา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย