พลเอกสุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น ๙ ตึก B กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย