พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

                เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย