พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นายฟาน จี๊ ทัญเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย

                เมื่อวันพุธ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นายฟาน จี๊ ทัญเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อคารวะ และหารือข้อราชการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ณ ห้องรับรองสิทธิ เศวตศิลา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย