พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ลมช. ได้ให้การต้อนรับ นายเยฟเกนี โตมีคิน เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

                    เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ลมช. ได้ให้การต้อนรับ นายเยฟเกนี โตมีคิน เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ และหารือข้อแนวทางความร่วมมือทวิภาคีด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับรัสเซีย ตลอดจนกำหนด
การจัดประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยการหารือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและรัสเซีย ครั้งที่ ๖ (6th Thailand and Russia Joint Working Group on Security Consultations: JWG-SC) และการจัดทำร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างประธานาธิบดีรัสเซียกับนายกรัฐมนตรีเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงสารสนเทศระหว่างประเทศ ณ ห้องรับรองสิทธิ เศวตสิลา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย