ผลกระทบจากสถานการณ์ในทะเลแดงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ [MarSecFocus, ฉบับที่ 2/2567]

ผลกระทบจากสถานการณ์ในทะเลแดงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

          สถานการณ์ทะเลแดงได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและการขนส่งสินค้าทางทะเล การโจมตีเรือของกลุ่มฮูตีที่มีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อ นำมาซึ่งความไม่แน่นอนในการขนส่งสินค้าของไทย นั่นทำให้ไทยควรพิจารณาแนวทางในการรับมือกับวิกฤตที่อาจกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคต

 

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง