ผลกระทบจากปริศนาท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม-วัน ระเบิด [MarSecFocus, ฉบับที่ 10/2565]

“ผลกระทบจากปริศนาท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม-วัน ระเบิด”

          การระเบิดท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม-วัน ของรัสเซียในทะเลบอลติก ปริศนาที่ยังหาที่มาไม่ได้ ซึ่งได้ปลดปล่อยก๊าซมีเทนออกมาอย่างมหาศาลและไม่อาจประเมินค่าของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ และส่งผลให้เกิดการจัดประชุมโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) อย่างเร่งด่วน

 

 

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

แชร์เลย