ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง