ประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินตามคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด มีหน้าที่และอำนาจในเขตท้องที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง