ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง