ประกาศ สมช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แชร์เลย