ประกาศ สมช. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๑ อัตรา นักวิชาการพัสดุ ๑ อัตรา นักจัดการงานทั่วไป ๗ อัตราและนิติกร ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดประกาศตามไฟล์แนบ

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 5

แชร์เลย