ประกาศ สมช. เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
ลำดับที่ ๑๐-๑๙ มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

แชร์เลย