ประกาศ สมช. เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
ลำดับที่ ๑๕-๒๔ มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

แชร์เลย