ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน

เรื่อง ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร 
ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

img img

ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกท่าน

สวมหน้ากากอนามัย
ก่อนเข้าอาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

Views: 0

แชร์เลย