ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ระดับปริญญาตรี ในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านเว็บไซต์  https://nsc.thaijobjob.com/
img

แชร์เลย