ประกาศ กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร ระดับปฏิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน

กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
img

Views: 0

แชร์เลย