ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

        ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการไปทั่วไปแล้ว นั้น
        สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงขอประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 1

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง