ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

        ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น
        สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย