ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

        ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น
        บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย