ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง บัญชีราชชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        ตามที่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของกรมส่งเสริมสหรกรณ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ นั้น
        บัดนี้ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย