ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

วิธีการสอบคัดเลือก

ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

img

Views: 0

แชร์เลย