ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และรายละเอียดกำหนดสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และรายละเอียดกำหนดสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

Views: 4

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง