ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        ตามที่ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น
        บัดนี้ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

Views: 8

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง