ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในราชการของกองความมั่นคงทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

แชร์เลย