ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในราชการของกองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ

แชร์เลย