ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบุคคลช่อฟ้า

แชร์เลย