ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมสำหรับใช้จัดประชุมคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

แชร์เลย