ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้ในการเดินทางในพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แชร์เลย