ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม สำหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แชร์เลย