ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ณ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แชร์เลย