ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม เพื่อจัดประชุมคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แชร์เลย